میخواهید  بدانید  "گوشی شما اصلی است یا تقلبی؟ "

                 کدر زیر را وارد کند:

                           #۰۶#*

بعد از وارد کردن این کد یه کد ۱۵ رقمی نمایان می شود مانند کد زیر:

                           ۴۳۴۵۶۶۱۰۶۷۸۹۴۳۵

اگر رقم هفتم و هشتم از سمت چپ ۰۲ یا ۲۰ بود به این معنی است که مونتاژ آن در امارات انجام شده است و کیفیت بدی دارد.

اگر رقم هفتم و هشتم از سمت چپ ۸۰ یا ۰۸ بود به این معنی است که ساخت آلمان است و کیفیت متوسط دارد.

اگر رقم هفتم و هشم آن ۰۱ یا ۱۰ بود، مانند کد بالا به این معنی است که گوشی ساخت فنلاند است و کیفیت خوبی دارد.

اگر شماره هفتم و هشتم آن ۰۰ بود یعنی گوشی شما در فرانسه تولید شده است و بهترین کیفیت را دارد.